STUDIES & BOOKS IN ENGLISH                                                                                               OTHER STUDIES & BOOKS

                                                          STUDIES & BOOKS - ABSTRACT IN ENGLISH

  • Györgyi Zoltán – Imre Anna (2015): Hollandia. [The Netherlands] In: Fehérvári Anikó – Tomasz Gábor (szerk.): Kudarcok és megoldások. Iskolai hátrányok, lemorzsolódás, problémakezelés. [Failures And Solutions: Disadvantage at School – Dropout – Problem Management] 131–147. o. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ISBN 978-963-682-862-2
  • Birinyi Márk – Györgyi Zoltán – Szőcs Andor: A szakmai képzés regionális vetületei. [Regional Aspects of Hungariona Vocational Education] In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-12. II. kötet. Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 2013. ISSN: 2062-1558.
  • Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. Tanulmányok a Második Esély című Equal-program keretében. [Integration – Chances in Education. Studies on 'Second Chance' Equal Program] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 282.