SZERKESZTÉSEK                                   KÖNYVRÉSZLETEK   FOLYÓRATCIKKEK

                               ÖNÁLLÓ KÖTETEK     

 

2012

2011

2006

2004

2003

2001

2000

1999

  • Györgyi Zoltán – Imre Anna: Iskolatársulások. Oktatáskutat0ó Intézet, 1999. Educatio füzetek. Kutatás közben 222.

1995

  • Imre Anna - Györgyi Zoltán: A nyelvoktatás helyzete a XII. kerületben. XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. 1995. Helyzetfeltáró tanulmányok 4.

1993

1992