SZERKESZTÉSEK                                   KÖNYVRÉSZLETEK   FOLYÓRATCIKKEK

                               ÖNÁLLÓ KÖTETEK     

 

2012

2011

2006

2004

2003

2001

2000

1999

  • Györgyi Zoltán – Imre Anna: Iskolatársulások. Oktatáskutat0ó Intézet, 1999. Educatio füzetek. Kutatás közben 222.

1995

  • Imre Anna - Györgyi Zoltán: A nyelvoktatás helyzete a XII. kerületben. XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. 1995. Helyzetfeltáró tanulmányok 4.

1993

  • Györgyi Zoltán: Mezőgazdasági szakoktatás az iskolarendszerű oktatásban és a munkaerő-piaci képzésben. 41 p. Oktatáskutató Intézet, 1993. Kutatás közben.

1992

  • Forray - Györgyi - Híves - Imre: Az ózdi térség közoktatásának helyzete, kilátásai. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben. 51 p.
  • Györgyi Zoltán: Budapesti pedagógusok véleménye az oktatási törvénytervezet koncepciójáról. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben.