SZERKESZTÉSEK    ÖNÁL LÓ KÖTETEK     KÖNYVRÉSZLETEK   

                                                                                                    FOLYÓIRATCIKKEK

 

 

2019

2016

2015

2012

2011

2008

 2007

2006

2005

  • Györgyi Zoltán – Mártonfi György:  A magyarországi Leonardo mobilitási programok első négy éve. Szakképzési Szemle 2005/2. 121-144. p.

2004

2003

2002

  • Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munkaerőpiacra. Szakoktatás 2002/3. 13-18. p.

2001

2000

  • Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és a szakképzés. Szakképzési Szemle 2000/2. 141-180. p.
  • Györgyi Zoltán: A pályaválasztás nehézségei és a karrier-tanácsadás. Szakképzési Szemle 2000/1. 37-62. p. ISSN: 0237-2347

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

  • Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán: A felső tagozat nem nivellál. Educatio, 1992/4. 332-336. p. ISSN: 1216-3384
  • Györgyi Zoltán: A munkanélküliek átképzésének dilemmái. Szakképzési Szemle, 1992/3. ISSN: 0237-2347

1988

  • Györgyi Zoltán: Vallásosság és egyházhoz kötődés két megyénkben. Kultúra és Közösség l988/5. ISSN: 0133-2597