Kutatások    EN  DE

 • Ifjúsági munkanélküliség és a munkaerő-piaci képzés (OTKA, 1993-96)
 • A fenntartói társulások szerepe a kisiskolák működésében (OM, 1997)
 • Az alap és a középfokú oktatás közötti átmenet kérdései (OM, 1997-98)
 • A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű szakképzés 1 (Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány, 1998.)
 • A fiatalok munkaerő-piaci helyzete és az Internet 2 (OFA, 2000)
 • Képzési szerkezet és munkaerőpiac (OKTK, 2001)
 • Társadalmi egyenlőtlenségek a felnőttképzésben (FMM, 2001-2002)
 • Második esély. Kutatások a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását és munkaerő-piaci beilleszkedését célzó projekten belül. (Equal program, 2005-2007)
 • A felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek iránti munkaerő-piaci kereslet (A munkaerő-piaci változások rugalmas követésére alkalmas felsőoktatási működési mechanizmusok kialakítása” c. kutatási program keretén belül. NKTH, 2005)
 • A felsőfokú szakképzés szerepe, lehetőségei a munkaerő-piaci igények kielégítésében (OFA, 2008)
 • A demográfiai változásokra reagáló helyi oktatáspolitikák (TÁMOP, 2009-2011)
 • Felzárkóztató programok hatásvizsgálata (TÁMOP, 2012-2015)
 • Közoktatásirányítási változások (TÁMOP,  2012-2015)

Hatásvizsgálatok

 • A tranzitfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata 3  (OFA, 2001)
 • A Comenius 2000 minőségbiztosítási program működése (Pedagógus Továbbképző Központ, 2002)
 • A Leonardo mobilitási program hatásvizsgálata (Tempus, 2004)
 • A KID programok hatásvizsgálat (OFA, 2005-2006)

Egyéb szakmai tevékenység

 • Háttérjelentés elkészítése a magyarországi felnőttképzésről az OECD számára (FMM, 2003)


[1] Fehérvári Anikóval közös kutatás

[2] Török Balázzsal közös kutatás

[3] Mártonfi Györggyel (OKI Kutatási Központ) közös kutatás