Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet (2004-2011)

  • Oktatás és gazdaság
  • Bevezetés a pedagógiai kutatások módszereiben
  • Pedagógiai kutatásmódszertan
  • Nevelés- és oktatásszociológia
  • Oktatási rendszerek összehasonlító elemzése
  • Tartalmi szabályozás és tantervpolitika
  • Oktatásstatisztikai elemzések
  • Szociometria / tudásszintmérő tesztek
  • Kvantitatív módszerek a neveléstudományi kutatásokban

Doktori program

  • Kutatásmódszertan