SZERKESZTÉSEK   ÖNÁLLÓ KÖTETEK                                    FOLYÓIRATCIKKEK

                                                               KÖNYVRÉSZLETEK    

 

2018

 • Györgyi Zoltán - Imre Anna - Jankó Krisztina - Szemerszki Marianna (2018): A bántalmazás ellen – egy program első hazai tapasztalatai. In: Kerülő Judit - Jenei Teréz (szerk.):  Új kutatások a neveléstudományokban 2017  - "Pedagógusképzés és az inklúzió". 71-84. o. Kreatív Help BT, Debrecen.

2016

2015

 • Györgyi Zoltán (2015): Iskolafenntartás helyi szinten – előzmények és tapasztalatok In: Györgyi Zoltán – Simon Mária – Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. 18-44. p. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-944-5
 • Györgyi Zoltán (2015): Felzárkóztatási hatásvizsgálatok – rendszerszerűen. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 63-71 p. ISBN 978-963-682-887-5
 • Györgyi Zoltán (2015): Tanulás felnőttkorban – változások egy évtized alatt. In: Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán (szerk.): Tanulási attitűdök, tanulási stratégiák. 47-63. p. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-889-9

2014

 • Zoltán Györgyi, Aneta Kamińska, Zsuzsanna Márkus, Marta Prucnal, Irena Pulak, Andor Szőcs (2014): Parallelism and differences in recruitment for teacher training in Hungary and Poland. In Gabriella Pusztai – Ágnes Engler (ed.): Comparative research on teacher education. 97-105. p. Verbum, Ružomberok. 173 p. ISBN 978-80-561-0122-3
 • Györgyi Zoltán A tanulás társadalmi eredményessége (2014). In: Juhász Erika (szerk.) Közösségi művelődés - közösségi tanulás. Acta andragogiae et culturae (26.) 154-165. p. Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. ISBN: 978 963 473 766 7

2013

 • Birinyi Márk – Györgyi Zoltán – Szőcs Andor (2013):  A szakmai képzés regionális vetületei. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.):  Iskola a társadalmi térben és időben.  2011-12. II. kötet.  Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. ISSN: 2062-1558.
 • Györgyi Zoltán: Tanulói utak a felsőo ktatásban. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Nyitottság és elkötelezettség. 215-226. p. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs 2013. 282 p.

2012

 • Györgyi, Zoltán – Kőpatakiné Mészáros, Mária (2012): Inequalities in education and special educational needs. In: Zoltán Loboda – Éva Balázs – Mihály Kocsis – Irén Vágó (eds.) Education in Hungary 2010.  Hungarian Institute for Educational Research and Development, Budapest, 123-136. p
 • Györgyi Zoltán (2012): Oktatáspolitikai mozgástér a kis településeken. In: Orsós Anna – Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. 109-116.o. PTE BTK, 270 p.
 • Györgyi Zoltán (2012): Egy letűnt időszak tanulságai. In: Juhász Erika -- Chrappán Magdolna (szerk.): Tanulás és művelődés. 116-122. o. Debreceni Egyetem.
 • Györgyi Zoltán (2012): Pedagógusok a munkaerőpiacon. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni ... Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. 249-257. o. Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ.

2011

2010

 • Györgyi Zoltán (2010): Munkaerő-piaci esélyek, munkaerő-piaci stratégiák. In: Frissdiplomások 2010. Diplomás pályakövetés IV. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 37-58. o.

2009

 • Györgyi Zoltán (2009): A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága. 194-199. p.

2008

 • Berényi Zoltán – Györgyi Zoltán (2008): Step by step in Kiskőrös. In:  Giving Opportunities, Leaving Disadvantages . Case Studies of programmes from three EU Countries to prevent dropping out. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kutatás közben 280. sz. 10-19. p.
 • Berényi Zoltán – Györgyi Zoltán (2008): The Bencs methodology. In: Giving Opportunities, Leaving Disadvantages. Case Studies of programmes from three EU Countries to prevent dropping out. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kutatás közben 280. sz. 56-67. p.
 • Györgyi Zoltán (2008): Az alacsony képzettségűek felzárkózásának lehetőségei a munkaerőpiac elvárásai tükrében. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. Tanulmányok a Második Esély című Equal-program keretében. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kutatás közben 282. sz. 8-27. p.
 • Györgyi Zoltán (2008): Portugália (országtanulmány). In: Fehérvári Anikó (szerk.):  Szakképzés és lemorzsolódás . Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kutatás közben 281. sz. 8-27. p.

2007

 • Zoltán Györgyi – Anna Szerepi (2007): KID programme in Hungary. In: Give a chance… Case studies of programmes from four EU countries to help young people’s social and professional inclusion. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Kutatás közben 279. sz. 86-99. p.

2006

 • Györgyi Zoltán (2006):  A szakiskolások jellemzői és iskolázási útjai . In: Imre Anna (szerk.): Tanulói utak. A középfokú oktatás átalakulása a kilencvenes években. Országos Közoktatási Intézet. Műhelytanulmányok 8.  37-57. p. ISBN:1786-061X
 • Györgyi Zoltán (2006): Diplomások és a munkaerőpiac – kutatói megközelítésben. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Diplomával a munkaerőpiacon. Felsőoktatási Kutatóintézet. Felsőoktatás és munkaerőpiac. 21-36. p.

2005

2004 

2003

2002

 • Györgyi Zoltán (2002): Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei. In: Dr. Kálmán Anikó (szerk.): A felnőttképzés új útjai. Didakt. Lifelong Learning Füzetek. 1. 132-148. p.
 • Györgyi Zoltán – Mártonfi György (2002): Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában. 67-108. p. OFA.

2001

 • Györgyi Zoltán – Török Balázs (2001): A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az Internet. In: OFA Kutatási Évkönyv 2. 145-156. p. OFA. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.
 • Györgyi Zoltán – Szabó Mária (2001): A szakma- és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek. In: OFA Kutatási Évkönyv 1. 230-240.p. OFA. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.
 • Györgyi Zoltán (2001):  Karrier-tanácsadás az oktatási intézményekben. In: A felnőttoktatás kutatása. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete – Oktatáskutató Intézet. Budapest. FTE 26.

1999

 • Györgyi Zoltán (1999): A nyitott szakképzés lehetőségei és akadályai a munkaerő-piaci képzésben. In: Tanulmányok a nyitott szakképzésről. 248-270. p.

1997

 • Györgyi Zoltán (1997): A regionális tényezők hatása a hátrányos helyzetre.  In: A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése.  Szerkesztette Papp Ágnes. Munkaügyi Minisztérium. Phare programiroda, 1997. 139-160. p. 236 p.
 • Györgyi Zoltán: The Impact of Regional factors on a Disadvantaged Position In: Vocational training of disadvantaged students. Ed: Papp Ágnes. Munkaügyi Minisztérium. Phare programiroda, 1997. 228. p.

1995

 • Györgyi Zoltán (1995): A felnőtt népesség és a fiatalok iskolázottságának összehasonlítása. In: Györgyi Z. – Híves T. – Imre A. – Kozma T.: Településhálózat és iskolaszerkezet. Oktatáskutató Intézet, 1995. Kutatás közben  ISBN 963 404 321 6. 27-38. p.

1993

 • Györgyi Zoltán (1993): Changes in the Hungarian system of agricultural vocational training. In: Report of the Workshop on the Results of the Experimental Project "Research and Development" in Nafplion 1992. UNESCO.

1992

 • Györgyi Zoltán (1992): A magyarországi mezőgazdasági szakképzés a századfordulótól a 40-es évekig In: Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 81-99. p. ISBN:963-05-6386-X
 • Györgyi Zoltán (1992): Irányítás és intézményrendszer a mezőgazdasági szakképzésben. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 58-77. p. ISBN:963-05-6386-X
 • Györgyi Zoltán (1992): Zwangseffekte in der landwirtschaftlichen Fachausbildung in Ungarn (Kényszerhatások a magyar mezőgazdasági szakképzésben). In: A határ menti együttműködés és az oktatás - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet.

1982

 • Györgyi Zoltán (1992): Az állami költségvetés kiadásainak alakulása. In: Oktatásról és társadalompolitikáról. MTA Szociológiai Intézet. ISBN:963-8301-32-5