STUDIES & BOOKS IN ENGLISH     STUDIES & BOOKS - ABSTRACT IN ENGLISH                                                    

                                                                                                                                 OTHER STUDIES & BOOKS

 

2015

 • Györgyi Zoltán (szerk.) (2015): Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 71 p. ISBN 978-963-682-887-5
 • Imre Anna – Györgyi Zoltán (2015): Háromoldalú megállapodások Hollandiában. Új Pedagógiai Szemle (ISSN: 1215-1807 (nyomtatott), ISSN 1788-2400 (online)) 3-4. sz. 99-101.o.
 • Györgyi Zoltán (2015): Iskolafenntartás helyi szinten – előzmények és tapasztalatok In: Györgyi Zoltán – Simon Mária – Vadász Viola (szerk.): Szerep- és funkcióváltások a közoktatás világában. 18-44. p. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-944-5
 • Györgyi Zoltán (2015): Felzárkóztatási hatásvizsgálatok – rendszerszerűen. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 63-71 p. ISBN 978-963-682-887-5
 • Györgyi Zoltán, Benke Magdolna, Juhász Erika, Márkus Edina, Szabó Barbara (2015): Nem formális tanulás. In: Kozma Tamás és munkatársai: Tanuló régiók Magyarországon. Az elmélettől a valóságig. 107-143. o. Center for Higher Education Research and Development. ISBN: 978-963-318-472-1

2014

 • Györgyi Zoltán A tanulás társadalmi eredményessége (2014). In: Juhász Erika (szerk.) Közösségi művelődés - közösségi tanulás. Acta andragogiae et culturae (26.) 154-165. p. Debreceni Egyetem, KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. ISBN: 978 963 473 766 7

2013

 • Birinyi Márk – Györgyi Zoltán – Szőcs Andor (2013): A szakmai képzés regionális vetületei. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben. 2011-12. II. kötet.  Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás és Társadalom”Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. ISSN: 2062-1558.
 • Györgyi Zoltán: Tanulói utak a felsőoktatásban. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Nyitottság és elkötelezettség. 215-226. p. PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs 2013. 282 p.

2012

 • Györgyi Zoltán:  A képzés és a munkaerőpiac .  Találkozások és töréspontok . Új Mandátum Könyvkiadó, 2012. p 206. ISBN 978 963 287 057 1
 • Györgyi Zoltán - Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2012. ISBN 978-963-682-691-8
 • Györgyi Zoltán (2012): Az alternatív vitarendezési projekt hatása a pedagógusokra. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-691-8
 • Györgyi Zoltán – Imre Anna (2012): Tanár-diák kapcsolatok – tanár-diák konfliktusok. In: Györgyi Zoltán – Nikitscher Péter (szerk.): Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. ISBN 978-963-682-691-8
 • Györgyi Zoltán: Oktatáspolitikai mozgástér a kis településeken. In: Orsós Anna – Trendl Fanni (szerk.): Útjelzők. Ünnepi kötet pályatársak, kollégák, tanítványok neveléstudományi tanulmányaiból a 70 esztendős Forray R. Katalin tiszteletére. 109-116.o. PTE BTK, 2012. 270 p.
 • Györgyi Zoltán (2012): Egy – eltűnő? átalakuló? – képzési program találkozása a munkaerőpiaccal. In: Schleicher Nóra szerk.: Felsőoktatás és munkaerőpiac – Tények, vélemények, tapasztalatok. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest. 118-127. o.
 • Györgyi Zoltán: Egy letűnt időszak tanulságai. In: Juhász Erika -- Chrappán Magdolna (szerk.): Tanulás és művelődés. 116-122. o. Debreceni Egyetem, 2012
 • Györgyi Zoltán: Pedagógusok a munkaerőpiacon. In: Pusztai Gabriella – Fenyő Imre – Engler Ágnes (szerk.): A tanárok tanárának lenni ... Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. 249-257. o. Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 2012.
 • Györgyi Zoltán – Imre Anna: Konfliktusok diákok és tanárok között. Új Pedagógiai Szemle (ISSN: 1215-1807) 7-8: pp. 5-21.

2011

2010

 • Györgyi Zoltán: A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac. In: OFA Kutatási Évkönyv 5. 35-52. p. OFA, 2010.
 • Györgyi Zoltán: Munkaerő-piaci esélyek, munkaerő-piaci stratégiák. In: Frissdiplomások 2010. Diplomás pályakövetés IV. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. 37-58. o.

2009

 • Györgyi Zoltán: A felsőfokú szakképzés és a munkaerőpiac. In: Kozma Tamás – Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, 2009. 194-199. p.

2008

 • Györgyi Zoltán: Az alacsony képzettségűek felzárkózásának lehetőségei a munkaerőpiac elvárásai tükrében. In: Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. Tanulmányok a Második Esély című Equal-program keretében. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 282. sz. 8-27. p.
 • Györgyi Zoltán: Portugália (országtanulmány). In: Fehérvári Anikó (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 281. sz. 8-27. p.
 • Györgyi Zoltán: Törekvések és lehetőségek Családi háttér és szakiskolai képzés. In: Mártonfi György (szerk.) Szakiskola és hátránykezelés. Egy EQUAL projekt szakiskolai alprojektjének tanulságai. Szerkesztette: Mártonfi György. 9-13.p. Kisebbségkutató Intézet, 2008.
 • Györgyi Zoltán-Mártonfi György: Javaslatok a szakiskolai lemorzsolódás megelőzésére. Szakoktatás 2008/6. 14-18. p. ISSN: 0237-5338
 • Györgyi Zoltán: Projekt vagy iskola? Educatio 2008/4. 591-597. p.

2006

2005

2004

2003

2002

 • Györgyi Zoltán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei. In: A felnőttképzés új útjai. Szerk.: Dr. Kálmán Anikó. Didakt, 2002. Lifelong Learning Füzetek. 1. 132-148. p.
 • Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában. 67-108. p. OFA, 2002.
 • Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Hátrányos helyzetű rétegek visszavezetése a munkaerőpiacra. Szakoktatás 2002/3. 13-18. p.

2001

 • Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatás közben 232. 73 p.
 • Györgyi Zoltán – Török Balázs: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az Internet. In: OFA Kutatási Évkönyv 2. 145-156. p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.
 • Györgyi Zoltán – Szabó Mária: A szakma- és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek. In: OFA Kutatási Évkönyv 1. 230-240.p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.
 • Györgyi Zoltán: A szociális partnerek szerepe a dán szakképzésben. In: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben. Szerk.: Benke Magdolna. Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001. 49-70. p.
 • Györgyi Zoltán: Karrier-tanácsadás az oktatási intézményekben. In: A felnőttoktatás kutatása. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete – Oktatáskutató Intézet. Budapest, 2001. FTE 26.
 • Györgyi-Zoltán: Karrierépítés az interneten. Ed ucatio 2001/1. 177-181. p. ISSN: 1216-3384

2000

 • Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap és középfok közötti átmenet. Oktatáskutató Intézet, 2000. Educatio füzetek. Kutatás közben 228. 66 p.
 • Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: A gazdasági vállalkozások és a szakképzés. Szakképzési Szemle 2000/2. 141-180. p.
 • Györgyi Zoltán: A pályaválasztás nehézségei és a karrier-tanácsadás. Szakképzési Szemle 2000/1. 37-62. p. ISSN: 0237-2347

1999

 • Györgyi Zoltán – Imre Anna: Iskolatársulások. Oktatáskutató Intézet, 1999. Educatio füzetek. Kutatás közben 222.

 • Györgyi Zoltán: A nyitott szakképzés lehetőségei és akadályai a munkaerő-piaci képzésben. In: Tanulmányok a nyitott szakképzésről. 248-270. p.

1997

 • Györgyi Zoltán: A regionális tényezők hatása a hátrányos helyzetre. In: A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. Szerkesztette Papp Ágnes. Munkaügyi Minisztérium. Phare programiroda, 1997. 139-160. p. 236 p.

1996

1995

 • Imre Anna - Györgyi Zoltán: A nyelvoktatás helyzete a XII. kerületben. XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ. 1995. Helyzetfeltáró tanulmányok
 • Györgyi Zoltán: A felnőtt népesség és a fiatalok iskolázottságának összehasonlítása. In: Györgyi Z. – Híves T. – Imre A. – Kozma T.: Településhálózat és iskolaszerkezet. Oktatáskutató Intézet, 1995. Kutatás közben ISBN 963 404 321 6. 27-38. p.
 • Györgyi Zoltán: Felső-középfok és felsőoktatás. Edu catio 1995/3. 442-453. p.
 • Györgyi Zoltán: Gazdátlan magániskolák. Educatio, 1995/1. 113-122. p.

1994

1993

1992

 • Forray R. Katalin -Györgyi Zoltán (szerk.): Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 154 p.
 • Forray - Györgyi - Híves - Imre: Az ózdi térség közoktatásának helyzete, kilátásai. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben. 51 p.
 • Györgyi Zoltán: Budapesti pedagógusok véleménye az oktatási törvénytervezet koncepciójáról. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben. 4.
 • Györgyi Zoltán: A magyarországi mezőgazdasági szakképzés a századfordulótól a 40-es évekig In: Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 81-99. p. ISBN:963-05-6386-X
 • Györgyi Zoltán: Irányítás és intézményrendszer a mezőgazdasági szakképzésben. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 58-77. p. ISBN:963-05-6386-X
 • Györgyi Zoltán: Zwangseffekte in der landwirtschaftlichen Fachausbildung in Ungarn (Kényszerhatások a magyar mezőgazdasági szakképzésben). In: A határ menti együttműködés és az oktatás - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, 1992.
 • Györgyi Zoltán: A munkanélküliek átképzésének dilemmái. Szakképzési Szemle, 1992/3. ISSN: 0237-2347
 • Forray R. Katalin - Györgyi Zoltán: A felső tagozat nem nivellál. Educatio, 1992/4. 332-336. p. ISSN: 1216-3384

1988

 • Györgyi Zoltán: Vallásosság és egyházhoz kötődés két megyénkben. Kultúra és Közösség l988/5. ISSN: 0133-2597

1982

 • Györgyi Zoltán: Az állami költségvetés kiadásainak alakulása. In: Oktatásról és társadalompolitikáról. MTA Szociológiai Intézet, l982. ISBN:963-8301-32-5

 

 

2007